Detail předmětu

Kovové mosty 1

Akademický rok 2024/25

BO009 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí. 2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí. 3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky. 6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů. 7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn. 8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení. 9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dispoziční uspořádání železničního mostu s prvkovou mostovkou nebo s kolejovým ložem (podle individuálního zadání). 2. Zatížení železničního mostu. 3.-4. Podrobný statické řešení prvků mostovky - podélníky prvkové mostovky nebo podélné výztuhy mostovky s kolejovým ložem: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 5.-6. Podrobný statické řešení prvků mostovky - příčníky: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 7. Předběžný (orientační) statický návrh hlavních nosníků: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 8.-9. Statické řešení ztužidel. 10.-11. Konstrukční řešení prvků a detailů mostovky a hlavních nosníků: zpracování výkresové dokumentace.