Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (K)

Akademický rok 2024/25

BO003 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled vývoje a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí. 2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, základní prostorové systémy. 4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí. 5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí. 7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí, příklady typických spojů v konstrukcích. 8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily lepených konstrukcí. 9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily příhradových konstrukcí 10. Zabezpečení prostorové tuhosti konstrukcí, ztužidla. 11. Prostorové konstrukce typu kopulí, kleneb, skořepin, lomenic a strukturních konstrukcí. Příklady realizovaných konstrukcí. 12. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce. 13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. 2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí 3. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje. 4. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem. 5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily lepených konstrukcí. 6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí 7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla. 8. - 13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.