Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-ZEL)

Akademický rok 2024/25

BN060 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech. 2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech. 3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury. 4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře. 5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje. 6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy. 7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu. 8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti. 9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení. 10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb. 11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.