Detail předmětu

Mechanizace a provádění železničních staveb

Akademický rok 2024/25

BN052 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací. 2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování. 4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace. 5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože. 6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože. 7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory. 8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. 9. Organizace opravných prací a výluk. 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku. 11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací. 2. Drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly, opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace 3. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování. 4. Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu. Mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace. 5. Stroje pro práci na železničním svršku, strojní čističky kolejového lože. 6. Automatické strojní podbíječky,stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože. 7. Zhutňovače kolejového lože a dynamické stabilizátory. 8. Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. 9. Organizace opravných prací a výluk. 10. Mechanizace pro práci na železničním spodku. 11. Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací.