Detail předmětu

Železniční stavby 2

Akademický rok 2024/25

BN002 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu 3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku. 4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku. 5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku. 6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice. 7. Sled kolejnic. Příčné pražce. 8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje. 9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože. 10. Systémy upevnění kolejnic na pražce. 11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení. 12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla. 13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání projektu 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu 3. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi 4. Úprava výkresů 5. Technická zpráva, konzultace 6. Odevzdání projektu. Návrh vyrovnání geometrických parametrů koleje 7. Přehled součástí železničního svršku. 8. Stykovaná kolej, sled kolejnic v oblouku. 9. Bezstyková kolej 10. Základní rozměry výhybek. 11. Transformace výhybek. 12. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje. 13. Odevzdání příkladů, zápočet