Detail předmětu

Železniční stavby 1

Akademický rok 2024/25

BN001 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje. 2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje 3. Směrové poměry. Přechodnice. 4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti. 5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv. 6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu. 7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí. 9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace. 10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. 11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje. 2. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati 3. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi 4. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice 5. Sklonové poměry 6. Vypracování výkresů 7. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zadání projektu studie železniční trati 8. Písemný test 9. Hodnocení variant vedení trati 10. Vypracování výkresů a zprávy 11. Odevzdání projektu studie železniční trati, zápočet.