Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

Akademický rok 2024/25

BM052 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-3. Stavební právo. 4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 5. Odvodnění pozemních komunikací. 6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA). 7. Integrovaní dopravní systém. 8. Dopravní inženýrství. 9.-12. Diagnostika vozovky.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu. 2. Zklidňování dopravy. 3. Návrh příčného uspořádání. 4. Prověření vlečných křivek vozidel. 5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu. 6. Rozhledové trojúhelníky. 7. Konzultace projektu. 8. Analýza nehodovosti. 9. Bezpečnostní audit/inspekce. 10.-12. Konzultace projektu.