Detail předmětu

Pozemní komunikace 2

Akademický rok 2024/25

BM002 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj. 2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie. 3. Směrové vedení trasy. 4. Výškové vedení trasy, klopení. 5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice. 6. Odvodnění pozemních komunikací. 7. Propustky. 8. Křižovatky I. 9. Křižovatky II. 10. Objekty na pozemních komunikacích. 11. Bezpečnostní zařízení. 12. Bezpečnost a životní prostředí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Programy pro projektování. 2. Směrové řešení. 3. Výškové řešení. 4. Příčný řez, klopení. 5. Odvodnění. 6. Zadání kompletního projektu. 7. Křižovatka, křížení. 8. Zemní práce, kubatury. 9. Multikriteriální hodnocení variant. 10. Průvodní a technická zpráva 11. Práce na projektu 12. Práce na projektu 13. Práce na projektu