Detail předmětu

Pozemní komunikace 1

Akademický rok 2024/25

BM001 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zeminy a zemní práce 2. Zlepšování zemin 3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek 4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek 5. Asfaltová pojiva 6. Asfaltové směsi - vlastnosti a navrhování 7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty 8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb. 9. Cementobetonové vozovky. 10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek 11. Diagnostika vozovek 12. Údržba a opravy vozovek 13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky 2. Příklad - zatřídění zemin 3. Demonstrace - laboratorní a polní zkoušky zemin 4. Příklad - Proctorova zkouška a zkouška CBR 5. Demonstrace - zkoušky kameniva 6. Demonstrace - zkoušky asfaltového pojiva 7. Příklad - návrh asfaltové směsi 8. Demonstrace - výroba, hutnění a zkoušení asfaltových směsí 9. Příprava podkladů pro dimenzování vozovek 10. Příklad - návrh netuhé vozovky 11. Příklad - návrh tuhé vozovky 12. Diagnostický průzkum 13. Zápočet