Detail předmětu

Zděné konstrukce (K)

Akademický rok 2024/25

BL007 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání. 2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti. 3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem. 4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem. 5. Mezní stav rozevření trhlin. Mezní stav přetvoření. 6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů. 7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi. 8. Statické řešení zděných kleneb. 9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Řešení spřažených prvků s nosníků a tvarovek. 10. Navrhování svislých keramických dílců. 11. Vyztužené, sevřené a předpjaté zdivo. Vrstvené stěny. 12. Specifické problémy inženýrských a mostních zděných konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Charakteristiky materiálu. Zděný pilíř namáhaný svislým zatížením. 2. Obvodová stěna budovy s dřevěnými stropy. 3. Interakční diagram zděného pilíře tvaru T. 4. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 1). 5. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 2). 6. Suterénní stěna s výztuží – zatížená zemním tlakem. 7. Stěna zatížená soustředným zatížením. 8. Nadokenní překlad s výztuží. 9. Zděná klenba. 10. Zděný klenutý překlad. 11. Závěrečná korekce. 12. Odevzdání projektu. Zápočet.