Detail předmětu

Betonové konstrukce (K)

Akademický rok 2024/25

BL002 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - monolitické patrové rámy. 3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal. 4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. 5.-6. Plošné základy rámových budov - patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy. 7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené. 8. Stropní konstrukce bodově podepřené. 9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. 10. Zásobníky - bunkry a sila. 11. Žlaby, nádrže a vodojemy. 12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi. 13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby). 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.