Detail předmětu

Zkušebnictví a řízení jakosti

Akademický rok 2024/25

BI053 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu. Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce. Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu - I, II. Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby. Požadavky na zkušební laboratoře. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány. Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání seminární práce 2. - 3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality 4. - 5. Hodnocení rizik a nebezpečí 6. - 7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek 8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD) 9. Zkušební metody a jejich validace 10. Prezentace seminárních prací 11. Zápočet