Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1 (APS)

Akademický rok 2024/25

BHA040 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a představení problematiky pozemního stavitelství; proces návrhu stavby jako vyvážená kooperace profesí. Základní funkční, materiálové, technologické a technické požadavky na stavební konstrukce. 2. Základní terminologie, přehled základních stavebních konstrukcí. 3. Typy staveb, funkce domu a jeho a vnitřního prostředí – stručná typologická pravidla. 4. Konstrukční požadavky na stavební konstrukce, odolnost staveb proti vnějším vlivům. Požadavky na omezení úniku tepla a hygieny vnitřního prostředí, technologické požadavky. Stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov. 5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - základní požadavky, názvosloví, rozdělení a navrhování schodiště. 6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - navrhování schodiště, ukázky druhů a jejich specifika, konstrukční řešení, rampy a výtahy. 7. Proces a realizace stavby, hlavní účastníci stavebního procesu. Metodika procesu návrhu stavby. Příprava a postup výstavby, zemní práce a základová půda, základní terminologie. 8. Stropní konstrukce - funkční dělení vodorovných konstrukcí, skladby, základní požadavky a třídění. 9. Stropní konstrukce - popis jednotlivých systémů, výhody a nevýhody, způsob provádění, varianty použití. 10. Akustika staveb - základní požadavky na stavby, legislativa a normy, způsoby návhrhu konstrukcí a ukázky ze staveb. 11. Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zásady navrhování. 12. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie – tepelná pohoda v interiérech, tepelné vlastnosti konstrukcí, energetická účinnost. 13. Střešní konstrukce - základní seznámení s terminologií, typy konstrukcí, rozdělení a ukázkou skladeb.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Cílem cvičení je seznámení se s normou používanou pro kreslení výkresů stavebních částí a představení výstupů při návrhu objektů pozemního stavitelství (půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 1 NP). Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů. 1. Úvod do cvičení. Normy používané pro kreslení výkresů stavebních částí. Úpravy výkresů a studií. Technické písmo. Rozměry a úprava výkresových listů. Měřítka. Čáry na výkresech pozemních staveb. 2. Zakreslování podle platných norem – Značení hmot v řezu. Kótování. Označování odkazů. Kreslení zařizovacích předmětů. Označování podlaží a místností. 3. Zakreslování podle platných norem – Základy typologie. Modulová koordinace. 4. Zakreslování podle platných norem – Kreslení oken. 5. Zakreslování podle platných norem – Kreslení dveří a vrat. 6. Zakreslování podle platných norem – Kreslení obkladů. Kreslení komínových a větracích průduchů. 7. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy nepodsklepeným objektem o 2 NP. 8. Návrh půdorysu 1 NP podle modulové koordinace a základů typologie. 9. Zakreslování podle platných norem – Půdorys a řezy navrženým nepodsklepeným objektem o 2 NP. 10. Návrh schodiště. Zakreslování podle platných norem. 11. Návrh stropní konstrukce. Zakreslování podle platných norem. 12. Zakreslování podle platných norem – Pohledy objektu. 13. Kompletace a odevzdání.