Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (K)

Akademický rok 2024/25

BH012 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zakládání staveb – osazení stavby, zakládací poměry, výkopy, základy plošné, konstrukční úpravy, spodní stavba, budovy podsklepené, izolace spodní stavby, základy hlubinné. 2. Svislé nosné konstrukce – stěnové systémy, konstrukční soustava stavby zděné, prostorová tuhost a stabilita, zděné nosné stěny, montované z panelů 3. Úpravy ve zdivu – pevnost zdiva, ztužující věnce, překlady montované, monolitické, stěny montované z panelů, polomontované z blokopanelů a monolitické 4. Vodorovné nosné konstrukce – statické působení a zásady pro navrhování, stropy železobetonové montované, monolitické a kombinované, stropy dřevěné 5. Nosné konstrukce převislé a ustupující – statické řešení a odůvodnění, římsy, balkóny, lodžie, arkýře, markýzy, atiky, ustupující podlaží 6. Konstrukční řešení staveb přízemních a vícepodlažních, prostorová tuhost a stabilita. 7. Skeletové budovy – nosné systémy, kostry železobetonové montované, monolitické – rámové kombinované, nosné konstrukce stropů ve skeletech 8. Schodiště ve skeletu – varianty, detaily styků konstrukčních prvků ve skeletu, mrakodrapy, dispozice. 9. Konstrukce spojující výškové úrovně – statické působení a návrh rozměrů schodiště, rampy, shozy, žebříky, výtahy 10. Nosné konstrukce zastřešení – konstrukční soustavy krovu dřevěného, vazníky dřevěné, železobetonové a ocelové, statické schéma návrhu 11. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové, střešní pláště 12. Svislé nenosné konstrukce – příčky a odvodové pláště budov – zděné, monolitické, montované, zásady návrhu a provádění 13. Doplňující konstrukce – výplně otvorů, komínová tělesa, zábradlí, povrchové úpravy – podlahy, podhledy – dilatační a rozdělovací spáry, detaily úprav ukončení konstrukcí

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.Informace k návrhu objektu 2.Individuální zadání, úz.plán, situace, osazení objektu 3.-4.Hmotové řešení objektu, konstrukční systém 5.-7.Koncepce dispozičního řešení 8.-12.Zpracovávání dokumentace ke stavebnímu řízení dle pokynů vyučujícího.