Detail předmětu

Výtvarná tvorba 1

Akademický rok 2024/25

BGA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Čára a linie. 2. Grafické zpracování plochy kresbou. 3. Principy vyjádření třetí dimenze v ploše. 4. Perspektivní zobrazení jednoduchého předmětu – prostor. 5. Perspektivní zobrazení jednoduchého předmětu – materiál. 6. Prostorová kompozice – anorganické objekty přírodní. 7. Prostorová kompozice – anorganické objekty antropogenní. 8. Prostorová kompozice – organické objekty přírodní. 9. Prostorová kompozice – organické objekty antropogenní. 10. Hmotově prostorová kompozice v architektuře I. 11. Hmotově prostorová kompozice v architektuře II. 12.–13. Vlastní hmotově prostorová kompozice.