Detail předmětu

Obytné stavby

Akademický rok 2024/25

BGA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, aspekty bydlení. 2. Pojem typologie, typologie obytných staveb. 3. Definice bytu a jeho fragmenty, zónování bytu. 4. Články norem a předpisy. 5. Historický vývoj stavebního typu rodinného domu. 6. Rodinné domy, typologické druhy. 7. Historický vývoj stavebního typu bytového domu. 8. Bytové domy, typologické druhy. 9. Polyfunkční domy. 10. Sociální bydlení. 11. Obytné soubory, městské bydlení. 12. Bydlení starých lidí. 13. Stavby pro přechodné ubytování.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Úvod do studia, metoda práce, zadání úkolu. 3.–4. Zadání úkolu: rodinný (bytový) dům k analýze. 5.–6. Skicy zadaného domu,analýza: prostředí, forma, funkce, konstrukce, prostorový model. 7.–11. Presentace analýz zadaného RD, modely. 12.–13. Odevzdání práce, závěrečné hodnocení.