Detail předmětu

Nosné konstrukce 2

Akademický rok 2024/25

BFA013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. 2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce. 3. Plošné stropní betonové konstrukce – desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce. 4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky. 5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí. 6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje. 7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce. 8. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu geotechnických konstrukcí (pevnost zemin a stlačitelnost). 9. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Únosnost a sedání plošných základů. 10. Hlubinné základy - technologie, návrh (vrtané piloty). 11. Zemní tlaky - klidový, aktivní, pasivní. 12. Pažící konstrukce - typy a základy navrhování. 13. Mikropiloty. Trysková injektáž.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.-2. Úvod. Dimenzování křížem vyztužené desky. 3.-4. Konstrukční zásady, schéma výkresu výztuže. 5.-6. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. 7.-8. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. 9. Stanovení parametrů smykové pevnosti a stlačitelnosti zeminy. 10. Návrh a posouzení plošného základů. 11 Návrh a posouzení vrtané piloty. 12. Stanovení zemních tlaků. 13. Návrh a posouzení opěrné stěny. Zápočet.