Detail předmětu

Aplikace inženýrských úloh v geotechnice

Akademický rok 2024/25

BF054 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní aspekty a důvody využití výpočetních metod v geotechnice, ukázky praktických aplikací. 2. Základy mechaniky kontinua – shrnutí, přehled a rozdělení numerických metod. 3. Základy metody konečných prvků. 4. Rozdělení konstitučních modelů. Lineární a nelineární elasticita. 5. Úvod do plastického chování geomateriálů. 6. Ideálně plastické konstituční modely. 7. Elasto - plastické konstituční modely se zpevněním. 8. Odvodněná versus neodvodněná analýza, konsolidační analýza. 9. Teorie a modelování pažících konstrukcí I (gravitační opěrné zdi, volně stojící pažící konstrukce). 10. Teorie a modelování pažících konstrukcí II (rozepřené/kotvené konstrukce, hřebíkování). 11. Teorie a modelování násypových těles a zářezů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod - seznámení s programem Plaxis. 2. Úvod - seznámení s programem Plaxis - pokračování. 3. Strukturní a kontaktní prvky. 4. Modelování plošných základů. 5. Modelování hlubinných základů. 6. Simulace laboratorních zkoušek. 7. Modelování pažící konstrukce. 8. Modelování pažící konstrukce se zahrnutím proudění podzemní vody. 9. Modelování násypu 10. Řešení individuálního zadání. 11. Prezentace individuálního zadání.