Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

Akademický rok 2024/25

BF052 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do komplexního bakalářského projektu. 2. Problémy řešení bakalářského projektu. 3. Zadání individuálního bakalářského projektu. 4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí. 5. Koncepce řešení. 6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy. 7. Řešení definitivního stavu. 8. Individuální konzultace. 9. Individuální konzultace. Prezentace. 10. Prezentace. 11. Závěr. Zápočet.