Detail předmětu

Podzemní stavby

Akademický rok 2024/25

BF006 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Historie a vývoj podzemních staveb. Nomenklatura podzemních staveb podle různých kriterií. Názvosloví. 2. Hlavní konstrukční prvky podzemních staveb. Základní projekční prvky pro jednotlivé typy podzemních staveb. 3. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby, průzkumné štoly, vliv geotechnických poměrů na trasování podzemních staveb. 4. Stav napjatosti horninového masívu v okolí tunelového výrubu, klenbové teorie, zatížení ostění částí primární napjatosti. Tunelové systémy a soustavy pro větší profily. 5. Klasické a moderní tunelovací soustavy. Prstencová metoda, tybinky, lemované plechy, bet. a želbetonové dílce, lisovaný beton, Bernold systém. 6. Nová Rakouská Tunelovací Metoda. 7. Strojní ražba TBM. 8. Štítování. Štíty s otevřeným a uzavřeným čelem, pneumatické, bentonitové, s pažením čela zeminou, nožový štít. Metoda obvodového vrubu. 9. Zlepšování prostředí při ražbách – jehlování, piloty a mikropiloty, injektáže, TI, zmrazování. Naplavování, vysouvání podzemních staveb. 10.Trhací práce, vrtání, nakládání a odvoz rubaniny. Hloubení šachet. 11.Ochrana podzemních staveb proti vodě. Větrání podzemních staveb. Hloubené podzemní stavby. Mikrotunelování.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, podmínky získání zápočtu, seznámení s problematikou - video. 2. Klasifikace prostředí pro potřeby podzemního stavitelství, klasifikační systémy, klasifikace podle Tesaře. 3. Primární a sekundární napjatost. 4. Klenbové teorie horninového tlaku. 5. Statické řešení tunelových obezdívek. 6. Tuhé tunelové ostění - 1. část. 7. Tuhé tunelové ostění - dokončení. 8. Kruhové pružné ostění vodní tlakové štoly. 9. Poklesy povrchu území nad raženým dílem. 10.Mikrotunelování - protlačování. 11.Kontrola práce a zápočet.