Detail předmětu

Mechanika hornin

Akademický rok 2024/25

BF005 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři I. 2. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři II. 3. Polní zkoušky mechaniky hornin I. 4. Polní zkoušky mechaniky hornin II. Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování. 5. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring. 6. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. 7. Kotvení do hornin.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s disciplínou, videosnímky - "polní zkoušky mechaniky hornin" a "laboratoř mechaniky hornin". 2. Práce v laboratoři mechaniky hornin. Stanovení vlastností horninového tělíska. 3. Polní zatěžovací zkouška. Vyhodnocení. 4. Polní smyková zkouška. Vyhodnocení. 5. Stabilita skalní stěny. 6. Kotvení do skalní horniny. 7. Kontrola práce a zápočet.