Detail předmětu

Zakládání staveb (K)

Akademický rok 2024/25

BF003 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře. 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny. 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. 11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití. 12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. 13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod. Zemní tlaky. 2. Plošné základy, 1. a 2. mezní stav. 3. Program Geo 5. 4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav. 5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav. 6. Návrh tížné zdi. 7. Program Geo 5. 8. Návrh pažící stěny volně stojící. 9. Návrh pažící stěny kotvené. 10. Program Geo 5. 11. Odvodnění stavební jámy. 12. Individuální konzultace. 13. Zápočet.