Detail předmětu

Stavební mechanika 2

Akademický rok 2024/25

BDA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Rozdělení stavebních konstrukcí. Zatížení stavebních konstrukcí. Příčinkové čáry statických veličin.
 2. Lagrangeův princip virtuálních prací. Věty o vzájemnosti virtuálních prací. Mawellův–Mohrův vztah. Vereščaginovo pravidlo.
 3. Určení posunutí a potočení přímých, lomených a příhradových nosníků metodou jednotkových sil.
 4. Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí. Stupeň statické neurčitosti. Princip silové metody.
 5. Spojitý nosník řešený metodou třímomentových rovnic. Silové i deformační zatížení. Využití tvarové symetrie.
 6. Rovinný rám řešený silovou metodou.
 7. Příhradový nosník řešený silovou metodou.
 8. Podstata deformační metody a její varianty. Stupeň přetvárné neurčitosti.
 9. Obecná deformační metoda. Analýza prutu. Maticová forma. Vektory koncových sil a matice tuhosti prutů.
 10. Zjednodušená deformační metoda. Koncové momenty a síly prutů. Spojitý nosník řešený zjednodušenou deformační metodou.
 11. Rovinný rám řešený zjednodušenou deformační metodou.
 12. Spojitý nosník řešený obecnou deformační metodou.
 13. Rovinný rám řešený obecnou deformační metodou.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Příčinkové čáry statických veličin.
 2. Deformace ohýbaných nosníků. Metoda jednotkových sil. Vereščaginovo pravidlo.
 3. Rovinné nosníky řešené silovou metodou.
 4. Spojitý nosník řešený metodou třímomentových rovnic. Rovinný rám řešený silovou metodou
 5. Rovinný rám řešený silovou metodou. Stupeň přetvárné neurčitosti
 6. Rovinný rám řešený zjednodušenou deformační metodou.
 7. Zápočet