Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K)

Akademický rok 2024/25

BD053 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozdělení konstrukčních materiálů podle typu jejich porušování. Rozdělení modelů mechanického chování materiálů. 2. Viskoelasticita. Dotvarování a funkce poddajnosti. Maxwellův a Kelvinův model/řetězec. Funkce poddajnosti pro beton. 3. Plasticita. Fyzikální motivace. Schmidův zákon. Modely plasticity pro jednoosou a víceosou napjatost. 4. Lomová mechanika. Základy lineární elastické lomové mechaniky. Koncentrace napětí v blízkosti vrubů. 5. Lomová mechanika. Klasické nelineární modely. Projevy nelineárního lomového chování kvazikřehkých materiálů. Vznik a vývoj lomové procesní zóny. Mechanizmy zhouževnatění v lomové procesní zóně. 6. Lomová mechanika. Klasické nelineární modely. Parametry modelů kohezivní trhliny. Lomová mechanika. Modely založené na mechanice kontinua a diskrétní modely. 7. Mechanika poškození. Rozdělení modelů porušení betonu a jejich hierarchie. 8. Spolehlivost a stochastické aspekty porušování a přetváření konstrukcí. 9. Interakce postupného porušování a prostorové proměnlivosti parametrů v betonu. 10. Nosné lano v rovině - úvod do problematiky, vláknový polygon, parabolická řetezovka. 11. Statika nosného lana v rovině - lano zatížené libovolným svislým zatížením, lanová rovnice.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Submission of individual problems to be solved on computer. 2. - 10. Work on the tasks with the help of the teacher. 11. Presentation of the results, credits.