Detail předmětu

Deskriptivní geometrie (APS)

Akademický rok 2024/25

BAA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Mongeovo promítání.

2. Mongeovo promítání, průměty jednoduchých těles, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

3. Rotační plochy, řezy rotačních ploch.

4. Osvětlení – základní pojmy. Technické osvětlení.

5. Kolmá axonometrie.

6. Kolmá axonometrie.

7. Šikmé promítání.

8. Lineární perspektiva.

9. Lineární perspektiva.

10. Lineární perspektiva.

11. Teoretické řešení střech.

12. Zborcené plochy vyššího stupně, oblouky. Šroubovice, rozvinutelná plocha šroubová, šroubový konoid.

13. Šroubovice, šroubový konoid.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Mongeovo promítání.

2. Průměty jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

3. Rotační plochy. Tečná rovina rotační plochy, řez rotační plochy.

4. Osvětlení, technické osvětlení.

5. Kolmá axonometrie. Metrické úlohy v souřadnicových rovinách.

6. Kolmá axonometrie. Zobrazení jednoduchých těles a ploch, jejich řezy a průsečíky s přímkou.

7. Vynášení v kosoúhlém promítání. Průmět kružnice v souřadnicové rovině. Zobrazení jednoduchých těles. Zářezová metoda.

8. Lineární perspektiva. Průsečná metoda. Konstrukce volné perspektivy.

9. Lineární perspektiva. Metoda sklopeného půdorysu. Další metody vynášení perspektivy.

10. Lineární perspektiva. Svislý snímek. Rekonstrukce objektu ze svislého snímku.

11. Teoretické řešení střech.

12. Zborcené plochy vyššího stupně.

13. Konstrukce šroubovice ze zadaných prvků. Přímý šroubový konoid. Zápočty.