Detail předmětu

Matematika (APS)

Akademický rok 2024/25

BAA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Matice, základní operace s maticemi, elementární úpravy matic.

2. Soustavy lineárních algebraických rovnic, Gaussova eliminační metoda.

3. Základy vektorové algebry, skalární, vektorový a smíšený součin.

4. Funkce jedné reálné proměnné. Limita, spojitost a derivace funkce.

5. Některé elementární funkce, jejich vlastnosti, aproximace Taylorovým polynomem.

6. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Newtonův integrál.

7. Určitý Riemannův integrál a jeho výpočet, některé geometrické a fyzikální aplikace.

8. Numerický výpočet určitého integrálu.

9. Funkce dvou a více proměnných, parciální derivace a jejich použití.

10. Pravděpodobnost, náhodné veličiny.

11. Číselné charakteristiky náhodné veličiny.

12. Základní typy rozdělení.

13. Náhodný výběr, realizace náhodného výběru. Výběrové statistiky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Matice, základní operace s maticemi, elementární úpravy matic.

2. Soustavy lineárních algebraických rovnic, Gaussova eliminační metoda.

3. Základy vektorové algebry, skalární, vektorový a smíšený součin.

4. Funkce jedné reálné proměnné. Limita, spojitost a derivace funkce.

5. Některé elementární funkce, jejich vlastnosti, aproximace Taylorovým polynomem.

6. Primitivní funkce, neurčitý integrál. Newtonův integrál.

7. Určitý Riemannův integrál a jeho výpočet, některé geometrické a fyzikální aplikace.

8. Numerický výpočet určitého integrálu.

9. Funkce dvou a více proměnných, parciální derivace a jejich použití.

10. Pravděpodobnost, náhodné veličiny.

11. Číselné charakteristiky náhodné veličiny.

12. Základní typy rozdělení.

13. Náhodný výběr, realizace náhodného výběru. Výběrové statistiky.