Detail předmětu

Soudní inženýrství - obecná metodika

ZQ61 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program nD > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDK > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program nDA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program nDKA > MGS povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost). Výkon znalecké činnosti: -prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, skladba znaleckého posudku a expertízy, - systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození, aplikace zákonů logiky, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy), - metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií), - aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování, - specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní), - týmová práce při znalecké analýze, - praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství (stavebnictví, strojírenství, analýza silničních nehod, oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy).

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Prerekvizity

Nejsou specifikovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Předpisy o činnosti soudních znalců, způsob výkonu znalecké činnosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Znalecká činnost (historie, současné předpisy, subjekty vykonávající znaleckou činnost)
2. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu,
3. Skladba znaleckého posudku a expertízy,
4. Systémové komplexní pojetí posudku a expertízy (systémová analýza děje, matice hypotéz, matice stop, matice odrazu, matice korespondence poškození,
5. Aplikace zákonů logiky v soudním inženýrství, presumpce neviny v aplikaci do technické analýzy,
6. Metody soudně znalecké analýzy (metoda zpětného odvíjení děje, metoda zužování mezí, analýza dějů v čase a prostoru, soudně inženýrská komparace, analýza havárií),
7. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, pravděpodobnost při znaleckém posuzování,
8. Specifika znalecké činnosti v jednotlivých druzích řízení (trestní, občanskoprávní, správní),
9. Týmová práce při znalecké analýze,
10. praxe znalecké činnosti, vady znaleckých posudků.
11. Úvod do speciálních metodik soudního inženýrství – posuzování příčin vad a poruch, znalecká činnost ve stavebnictví.
12. Znalecká činnost ve strojírenství, analýza silničních nehod.
13. Oceňování majetku, stanovení výše majetkové újmy.