Detail předmětu

Němčina - konverzace

Akademický rok 2022/23

YN5 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Rozšiřování slovní zásoby na témata – Studium na VUT Brno, Cestování do zahraničí, Zaměstnání, žádosti, životopis, Reálie německy mluvících zemí, Životní prostředí, Ekonomika, podnikání a finance, Evropská Unie

Garant předmětu

Mgr. Věra Batystová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

schopnost porozumění širokému okruhu náročných delších textů,
plynulé a spontánní vyjadřování ve společenském styku a pro studijní a pracovní účely

Osnova

Úvod do studia , VUT Brno – Technická univerzita / Technische Universität Brno
Mé studium na stavební fakultě, život na studentských kolejích / Mein Studium an der Fakultät für Bauingenieurwesen, das Leben im Studentenwohnheim
Německy mluvící země – úvodní přehled / Deutschprachige Länder – die Übersicht
Spolková republika Německo / BRD
Rakouská republika / Republik Österreich
Švýcarsko, Liechtenštejnsko, Lucembursko /die Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Großherzogtum Luxemburg
Tržní hospodářství / die Freie Marktwirtschaft
Ekologie / der Umweltschutz
Cestování / Mein Hobby – das Reisen, der Fremdenverkehr
Ucházení se o místo / die Bewerbung um eine Stelle
Evropská unie / die Europäische Union
Evropská unie / die Europäische Union
Opakování
Test

Prerekvizity

V rozsahu volitelných předmětů YN1-4.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254333

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné