Detail předmětu

Teorie a praxe architektonického navrhování

Akademický rok 2022/23

TG54 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

N-P-C-A zimní semestr 1. ročník

N-P-C-A zimní semestr 1. ročník

N-P-C-A zimní semestr 1. ročník

Přehled vybraných obecně platných principů architektonické teorie s důrazem na vnímání architektury nezávisle na době jejího vzniku. Analytická a kritická reflexe teoretických poznatků spolu s dosavadními vlastními zkušenostmi s architektonickým navrhováním pomohou studentům při uvědomění si, hledání a vytváření individuálního přístupu ke koncipování architektonického projektu.

Garant předmětu

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Analytická a kritická reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování jako východisko k utváření vlastního přístupu k architektonickému projektu.

Znalosti

Student pomocí analytické a kritické reflexe obecně platných poznatků architektonické teorie spolu se zkušenostmi z architektonického navrhování si vytvoří svůj individuální přístup ke koncipování architektonického projektu.

Osnova

1.Vnímání architektury
2.Řád a chaos v architektuře: geometrie a geometrická psychologie
3.Míra a rovnováha: rozměry a proporce
4.Městská struktura a objekt
5.Prostor: prvky definující prostor
6.Světlo a stín: kvantita a kvalita světla
7.Místo: od prostoru k místu, hranice mezi interiérem a exteriérem
8.Forma a hmota: pravdivost a klam
9.Projekt : historický vývoj, atributy zvládnutého projektu
10.Kenneth Frampton – Kritický regionalismus: Architektura Ticina: Botta; Snozzi; Galfetti; Vacchini; Carloni.
11.Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika.
12.Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu (autoři: H. Banks; D. Steiner; S. Hall).
13.Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi

Prerekvizity

Předmět navazuje na bakalářský studijní program. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled a zkušenosti s architektonickým navrhováním na úrovni absolventa bakalářského studijního programu oboru architektura. Předmět využívá znalostí získaných v předchozích disciplinách.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253942

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Vnímání architektury
2.Řád a chaos v architektuře: geometrie a geometrická psychologie
3.Míra a rovnováha: rozměry a proporce
4.Městská struktura a objekt
5.Prostor: prvky definující prostor
6.Světlo a stín: kvantita a kvalita světla
7.Místo: od prostoru k místu, hranice mezi interiérem a exteriérem
8.Forma a hmota: pravdivost a klam
9.Projekt : historický vývoj, atributy zvládnutého projektu
10.Kenneth Frampton – Kritický regionalismus: Architektura Ticina: Botta; Snozzi; Galfetti; Vacchini; Carloni.
11.Architektura a umění: architektura a výtvarné umění; architektura a hudba; architektura a odborná kritika.
12.Architektonická praxe. Teoretické texty a eseje k tématu (autoři: H. Banks; D. Steiner; S. Hall).
13.Závěr: diskuse nad možnostmi aplikace získaných poznatků v praxi

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.-12. Analýzy pro vlastní individuální texty a eseje k danému tématu.
13. Konečné hodnocení výsledků práce.