Detail předmětu

Diplomový projekt

Akademický rok 2023/24

TG10 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

N-P-C-A / ARS letní semestr 2. ročník

N-P-C-A / ARS letní semestr 2. ročník

Diplomový projekt je vymezen zaměřením, které si student volí na počátku navazujícího magisterského studia. Pro zaměření Architektura se jedná o soubor staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni architektonické studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby. Pro zaměření Management architektury jde o architektonickou studii doplněnou o analýzu z hlediska komerčního a manažerského. Pro zaměření Prostorové plánování se jedná o urbanistickou studii postihující i oblast městského inženýrství a environmentální problematiky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Průkaz zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.

Znalosti

Diplomový projekt ověřuje kvalifikační připravenost pro výkon profese i autorizaci u České komory architektů. Prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných urbanistických, architektonických, i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání a perspektivního vedoucího pracovníka.
Diplomový projekt je vždy individuální, samostatnou prací studenta a jako takový je také klasifikován.

Osnova

Samostatná semestrální práce na architektonické nebo urbanistické studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru architektura.

Jazyk studia

čeština

Kredity

28 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT