Detail předmětu

Specializovaný ateliér

Akademický rok 2022/23

TG02 předmět zařazen v 1 studijním plánu

N-P-C-A zimní semestr 1. ročník

Specializovaný atelier má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Řeší náročnější program odpovídající magisterskému stupni studia. Vytváří předpolí pro diplomovou práci buď příbuzným tématem, nebo řešením širšího kontextu, ze kterého bude diplomová práce vycházet. Zároveň je však uceleným, samostatným projektem.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, získaných bakalářským studiem a studiem vybraných disciplin jednoho ze zaměření NMSP "Architektura a rozvoj sídel". Tímto zaměřením je také profilováno zadání atelieru.

Znalosti

Ověření a praktická aplikace teoretických znalostí získaných v rámci zvoleného zaměření navazujícího magisterského studia. Předmostí pro vypracování závěrečného diplomového projektu.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a jejich aplikace v ateliérové tvorbě.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

11 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252702

Cvičení

13 týdnů, 11 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza stavebního programu
2. Analýza místa stavby
3. Referenční příklady
4. Základní idea návrhu
5. Kritika, hodnocení 1. fáze
6.-9. práce na návrhu
10. Kritika, hodnocení 2. fáze
11.-12. Vypracování konečné verze
13. Kritika, výsledné hodnocení