Detail předmětu

Právo

Akademický rok 2023/24

NZA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 2. ročník

Správní právo procesní, správní řízení, správní orgány, účastníci řízení a jejich zástupci, doručování písemností, počítání času a určování lhůt, správní rozhodnutí.
Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používané ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Ochrana přírody a krajiny, ochrana vod.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Občanské právo, Občanský zákoník.
3. Občanské právo, Občanský zákoník.
4. Věcná práva – držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva – právo stavby, věcná břemena.
6. Správní řád – základní principy.
7. Správní řízení.
8. Správní právo – opravné prostředky.
8. Environmetální právo obecně.
9. Zákon o ochraně přírody a krajiny.
10. Zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích.

Prerekvizity

Základní znalosti legislativy a stavebněprávních předpisů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva. 2. Občanské právo, Občanský zákoník. 3. Občanské právo, Občanský zákoník. 4. Věcná práva – držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 5. Věcná práva – právo stavby, věcná břemena. 6. Správní řád – základní principy. 7. Správní řízení. 8. Správní právo – opravné prostředky. 8. Environmetální právo obecně. 9. Zákon o ochraně přírody a krajiny. 10. Zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích.