Detail předmětu

Speciální stroje a zařízení

Akademický rok 2023/24

NWB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů, výroba betonového zboží, výroba a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže, dálkové ovládání strojů a zařízení, robotizace a automatizace, recyklace stavebních materiálů z různých surovin, diamantová technika, platná legislativa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o další strojní celky a části tak,aby získaly znalosti o veškerém i speciálním zařízení pro výrobu stavebních materiálů/SM/.Studenti jsou seznámeni s informačními systémy v řízení výroby SM.Laserové a ultrazvukové navigační a řídící systémy.Robotická a automatizační technika.Robotizace přípravy a vytváření výztuže prvků.Moderní technika při recyklaci SM.Diamantová technika.Technika pro vytváření povrchu prvků.Ochrana proti povětrnostním vlivům, ochrana proti korozi.

Znalosti

Student zvládne cíl – seznámení s přehledem všech strojů a zařízení , které se uplatňují při výrobě betonu a stavebních dílců v prefabrikaci. Bude seznámen s dopravními stroji a zařízeními , drtiči, mlýny a třídiči. Dále se stroji a zařízeními na výrobu betonové směsi , na přípravu výztuže a svařování , i předpínací stroje a zařízení. Pozornost je věnována vibrační technice, údržbě strojů , výrobním linkám a strojům na výrobu betonových výrobků.

Osnova

1. Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů.
2. Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží.
3. Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže.
4. Dálkové ovládání strojů a zařízení.
5. Exkurze.
6. Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů.
7. Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin.
8. Diamantová technika.
9. BOZP, ekologie výroby, ergonomie.
10. Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Prerekvizity

Znalost technologie výroby stavebních materiálů. Základní znalosti strojnictví a strojního zařízení. Informační, řídící a měřící technologie.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu, mechanizace a automatizace prací, přehled hlavních strojů a strojních sestav používaných ve výrobě stavebních materiálů. 2. Stroje a strojní sestavy sloužící k výrobě betonového zboží. 3. Stroje a zařízení pro výrobu a nanášení speciálních malt a surovin pro injektáže. 4. Dálkové ovládání strojů a zařízení. 5. Exkurze. 6. Robotizace a automatizace ve výrobě stavebních materiálů. 7. Stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů z různých surovin. 8. Diamantová technika. 9. BOZP, ekologie výroby, ergonomie. 10. Seznámení studentů s legislativou platnou pro pořízení, zabudování a provoz strojního zařízení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s předmětem a požadavky, individuální zadání seminární práce - návrh strojního vybavení pro konkrétní výrobu. 2. Příklad č. 1: Návrh mobilní betonárny. 3. Konzultace k příkladu č. 1. 4. Exkurze do výrobny betonového zboží. 5. Příklad č. 2: Návrh strojního zařízení pro výrobu a aplikaci injektážních malt. 6. Konzultace k příkladu č. 2. 7. Odevzdání příkladů č. 1. a č. 2. 8. Konzultace k individuálnímu zadání. 9. Konzultace k individuálnímu zadání. 10. Test, prezentace individuálního zadání.