Detail předmětu

Stavební stroje (R)

Akademický rok 2022/23

NWA022-A předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Garant předmětu

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství.
5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství.
6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Jazyk výuky

angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/263291

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2. Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3. Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4. Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů pozemního stavitelství.
5. Speciální stavební stroje pro provádění, opravy a rekonstrukce objektů inženýrského stavitelství.
6. Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7. Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8. Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce – individuální zadání – investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy.
2. Konzultace k individuálnímu zadání.
3. Zadání příkladu č. 1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů.
4. Konzultace k příkladu č. 1.
5. Exkurze do výrobny stavebních materiálů.
6. Odevzdání příkladu č. 1, konzultace k seminární práci.
7. Prezentace seminárních prací – individuálních zadání.
8. Prezentace seminárních prací, závěrečný test.