Detail předmětu

Vybrané statě z technologie stavebních procesů

Akademický rok 2023/24

NWA016 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb. Další část předmětu je zaměřena na provádění vybraných stavebních procesů pozemního stavitelství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Umožňuje návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu Vybrané stati z technologie stavebních procesů GI, získá základní znalostí z realizace vybraných stavebních procesů podzemních, pozemních a inženýrských staveb. Tyto znalosti dále umožňují návazné studium časového plánování, modelování, optimalizace a racionálního řízení provozu na stavbách.

Osnova

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
10. Speciální betonářské technologie.
11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Prerekvizity

Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám. 2. Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí. 3. Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy. 4. Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda. 5. Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování. 6. Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných). 7. Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště. 8. Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí. 9. Provádění montovaných stropních konstrukcí. 10. Speciální betonářské technologie. 11. Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění. 12. Možnosti a způsoby provádění průmyslových podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy. 13. Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby. 2. Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem. 3.–4. Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem. 5.–6. Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5. 7. Provádění kovových konstrukcí – výroba ocelových a dřevěných konstrukcí. 8. Provádění kovových konstrukcí – svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže. 9.–10. Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu. 11.–12. Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce. 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.