Detail předmětu

Ekonomika stavebního průmyslu

Akademický rok 2023/24

NVA030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Postavení průmyslu stavebních hmot v národním hospodářství. Organizace výroby stavebních hmot. Základní charakteristika průmyslového podniku. Vznik, existence, ukončení činnosti průmyslového podniku. Majetek a zdroje krytí majetku. Řízení a financování zásob. Kalkulace a tvorba cen ve výrobě stavebních hmot. Řízení nákladů a výnosů provozních a investičních. Normování a odměňování. Účetnictví a daně. Základy marketingu. Controlling a řízení jakosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání schopností orientovat se v organizaci a ekonomice průmyslové výroby. Uplatnění při řízení rentability výroby a tvorbě cen.

Znalosti

Znalosti o organizaci a ekonomice průmyslové výroby.

Osnova

1. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
2.. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.
4. Řízení nákladů na pracovní sílu.
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.
7. Investice.
8. Podnikové finance.
9. Daně, účetní a operativní evidence.
10. Marketing.
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Prerekvizity

Znalosti o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky. Schopnost orientovat se v podnikové ekonomice se zaměřením na průmyslovou výrobu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku

2.. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě

3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.

4. Řízení nákladů na pracovní sílu.

5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.

6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.

7. Investice.

8. Podnikové finance.

9. Daně, účetní a operativní evidence.

10. Marketing.

11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.

12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.

13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce.

2. Marketingová analýza.

3. Náklady na materiál.

4. Náklady na mzdy.

5. Náklady na dopravu.

6. Kalkulace ceny stavební práce.

7. Souhrnný rozpočet stavby.

8. Hodnocení investice.

9. Analýza cenové citlivosti.

10. Výpočet bodu zvratu.

11. Celkové vyhodnocení záměru.

12. Prezentace práce.

13. Kontrola a odevzdání.