Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

Akademický rok 2022/23

NVA026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Garant předmětu

Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Cíl

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Znalosti

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví. Marketingová studie.
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku.
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.
4. Řízení nákladů na pracovní sílu.
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.
7. Investice.
8. Podnikové finance.
9. Daně, účetní a operativní evidence.
10. Marketing.
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253961

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví. Marketingová studie.

2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku.

3. Řízení nákladů na materiál a zásoby.

4. Řízení nákladů na pracovní sílu.

5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení.

6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví.

7. Investice. 8. Podnikové finance.

9. Daně, účetní a operativní evidence.

10. Marketing.

11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků.

12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku.

13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání semestrální práce.

2. Marketingová analýza.

3. Náklady na materiál.

4. Náklady na mzdy.

5. Náklady na dopravu.

6. Kalkulace ceny stavební práce.

7. Souhrnný rozpočet stavby.

8. Hodnocení investice.

9. Analýza cenové citlivosti.

10. Výpočet bodu zvratu.

11. Celkové vyhodnocení záměru.

12. Prezentace práce.

13. Kontrola a odevzdání.