Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

Akademický rok 2023/24

NTB032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností v oborech techniky prostředí.

Znalosti

Student bude schopen aplikovat získané teoretické poznatky v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt.

Prerekvizity

Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Projekt

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání a specifikace stavebního objektu a sledovaného technického systému. 2.–5. Zpracování výpočtové části. 6. Formulace experimentální, nebo specializované výpočtové, či jiné úlohy v souladu se zadáním diplomové práce. 7. Zpracovávání zadané úlohy. 8.–9. Hodnocení výsledků a jejich ověření. 10. Prezentace výsledků zpracovaného projektu.