Detail předmětu

Diplomový seminář (TZB)

Akademický rok 2022/23

NTA040 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Předmět obsahově navazuje na specializovaný seminář. Studenti dokončí návrhy zvolených technických opatření v návaznosti na výstupy získané modelováním formou experimentálního měření nebo počítačové simulace. Své návrhy zhodnotí vybraným způsobem: vypracováním certifikátu (environmentální) kvality budovy, vypracováním energetického auditu či posudku nebo zprávy facility managementu. Výstupy práce budou studenti skupinově prezentovat.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Prerekvizity

Znalosti z oborů navrhování pozemních staveb, navrhování systémů TZB, měření a regulace, energetický audit, inteligentní budovy, facility management, udržitelná výstavba.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254413

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1-2. Dokončení studie nebo projektu opatření stavební části.
3-4. Dokončení studie či projektu opatření systému TZB nebo studie či projektu systému aplikující obnovitelný nebo odpadní zdroj energie.
5. Příprava podkladů pro hodnocení formou certifikace budov, energetického auditu či posudku nebo zprávy facility managementu.
6-8. Zpracování výsledků vybranou formou hodnocení
9. Vypracování prezentace shrnující vliv navržených opatření na environmentální vlastnosti budovy včetně technického řešení opatření a problematiky řešené modelováním
10. Skupinová prezentace prací a jejich hodnocení