Detail předmětu

Systémy měření a regulace v TZB

Akademický rok 2022/23

NTA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Předmět seznámí se základním technickými principy návrhu systémů měření a regulace pro provozování systémů TZB v obytných a občanských stavbách. Provede základní přehled o aktuálních systémech metodách a principech řízení systémů TZB. Předmět prezentuje základy měření fyzikálních veličin a jejich následné využití pro regulaci systémů vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Garant předmětu

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Osnova

1. Úvod, fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Slaboproudá zařízení a rozvody.
3. Základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
6. Měření elektrických a neelektrických veličin.
7. Automatizace, optimalizace a výroková logika.
8. Regulátory a akční členy.
9. Návrh regulačních obvodů.
10. Nadřazené systémy měření a regulace, návrh, využití.
11. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
12. Systémy řízení pro tepelné soustavy.
13. Provoz a údržba vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu elektroinstalace
Znalosti návrhu zdravotechnických zařízení, vytápění a vzduchotechniky
Základní znalosti energetické koncepce budov
Znalost stavební fyziky

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254080

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Slaboproudá zařízení a rozvody.
3. Základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
6. Měření elektrických a neelektrických veličin.
7. Automatizace, optimalizace a výroková logika.
8. Regulátory a akční členy.
9. Návrh regulačních obvodů.
10. Nadřazené systémy měření a regulace, návrh, využití.
11. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
12. Systémy řízení pro tepelné soustavy.
13. Provoz a údržba vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Návrh silových vodičů, kabelů a jističů
Úvod do programování regulátoru
Regulátory měření a regulace-snímače
Regulátory měření a regulace-akční členy
Praktické ukázky zapojení regulačních obvodů
Samostatná praktika s vstupními a výstupními veličinami regulačních obvodů
Výpočet nejistot při měření prakticky naměřených veličin
Výběr regulátoru pro zadané počty snímaných a řídících veličin
Logické obvody, dělení a aplikace
Regulační schéma systému měření a regulace, zakreslování
Schéma systému měření a regulace pro vzduchotechniku
Schéma systému měření a regulace pro vytápění
Závěrečná kontrola a zápočet