Detail předmětu

Systémy měření a regulace v TZB

Akademický rok 2023/24

NTA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Předmět seznámí se základním technickými principy návrhu systémů měření a regulace pro provozování systémů TZB v obytných a občanských stavbách. Provede základní přehled o aktuálních systémech metodách a principech řízení systémů TZB. Předmět prezentuje základy měření fyzikálních veličin a jejich následné využití pro regulaci systémů vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod, fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty.
2. Slaboproudá zařízení a rozvody.
3. Základní systémy měření a regulace.
4. Prvky a komponenty pro regulační obvody.
5. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech.
6. Měření elektrických a neelektrických veličin.
7. Automatizace, optimalizace a výroková logika.
8. Regulátory a akční členy.
9. Návrh regulačních obvodů.
10. Nadřazené systémy měření a regulace, návrh, využití.
11. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení.
12. Systémy řízení pro tepelné soustavy.
13. Provoz a údržba vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětu elektroinstalace
Znalosti návrhu zdravotechnických zařízení, vytápění a vzduchotechniky
Základní znalosti energetické koncepce budov
Znalost stavební fyziky

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty. 2. Slaboproudá zařízení a rozvody. 3. Základní systémy měření a regulace. 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody. 5. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech. 6. Měření elektrických a neelektrických veličin. 7. Automatizace, optimalizace a výroková logika. 8. Regulátory a akční členy. 9. Návrh regulačních obvodů. 10. Nadřazené systémy měření a regulace, návrh, využití. 11. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení. 12. Systémy řízení pro tepelné soustavy. 13. Provoz a údržba vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Návrh silových vodičů, kabelů a jističů Úvod do programování regulátoru Regulátory měření a regulace-snímače Regulátory měření a regulace-akční členy Praktické ukázky zapojení regulačních obvodů Samostatná praktika s vstupními a výstupními veličinami regulačních obvodů Výpočet nejistot při měření prakticky naměřených veličin Výběr regulátoru pro zadané počty snímaných a řídících veličin Logické obvody, dělení a aplikace Regulační schéma systému měření a regulace, zakreslování Schéma systému měření a regulace pro vzduchotechniku Schéma systému měření a regulace pro vytápění Závěrečná kontrola a zápočet