Detail předmětu

Energetické zdroje

Akademický rok 2022/23

NTA035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-MI letní semestr 1. ročník

Problematika zdrojů energií, návaznost na energetické potřeby a energetické koncepce budov. Výroba a distribuce elektrické energie, výroba a distribuce tepla, výroba a distribuce chladu, zásobování plynem. Využití obnovitelných zdrojů energií. Předpisy pro hospodaření s energiemi, energetický průkaz budovy, energetické audity budov.

Garant předmětu

Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Osnova

1. Zdroje energie na Zemi (ne/obnovitelné, primární energie, paliva).
2. Energetické koncepce budov (systémy vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, přípravy teplé vody).
3. Zjednodušené stanovení spotřeb energií v budovách.
4. Výroba a distribuce elektrické energie, elektrizační soustavy, rozvod elektrické energie (vč. přípojek).
5. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny.
6. Zásobování topnými plyny, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky, rozvody (vč. přípojek).
7. Centrální zásobování teplem – tepelné zdroje. Ekologické aspekty spalovacích procesů.
8. Centrální zásobování teplem – teplovody a předávací stanice (vč. přípojek).
9. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody.
10. Výroba chladu v budovách, dálkové chlazení.
11. Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Kolektory pro vedení potrubních sítí.
12. Energetické hodnocení budov – Energetický průkaz.
13. Energetické hodnocení budov – Energetický audit.

Prerekvizity

Základy tepelné techniky. Základy vytápění a zásobování budov vodou.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254998

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zdroje energie na Zemi (ne/obnovitelné, primární energie, paliva).
2. Energetické koncepce budov (systémy vytápění, chlazení, větrání, osvětlení, přípravy teplé vody).
3. Zjednodušené stanovení spotřeb energií v budovách.
4. Výroba a distribuce elektrické energie, elektrizační soustavy, rozvod elektrické energie (vč. přípojek).
5. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – fotovoltaické elektrárny.
6. Zásobování topnými plyny, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky, rozvody (vč. přípojek).
7. Centrální zásobování teplem – tepelné zdroje. Ekologické aspekty spalovacích procesů.
8. Centrální zásobování teplem – teplovody a předávací stanice (vč. přípojek).
9. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody.
10. Výroba chladu v budovách, dálkové chlazení.
11. Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Kolektory pro vedení potrubních sítí.
12. Energetické hodnocení budov – Energetický průkaz.
13. Energetické hodnocení budov – Energetický audit.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Uhlíková stopa
2. Energetická koncepce zadaného typu budovy
3. Potřeba energie na vytápění a chlazení
4. Připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
5. Zjednodušená bilanční metoda FV modulů
6. Dokumentace pro realizaci plynovodní přípojky
7. Předpokládané koncentrace znečišťujících látek tepelných zdrojů
8. Předávací stanice tepla – zjednodušené schéma zapojení
9. Návrh velkosti solární soustavy pro výrobu tepla pro přípravu teplé vody
10. Schéma výroby a distribuce chladu
11. Návrh kolektoru pro vedení potrubí
12. Energetický průkaz budovy – rozbor hodnot
13. Kontrola úloh a zápočet