Detail předmětu

Diplomový seminář (K-ZEL)

Akademický rok 2023/24

NNB011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování diplomové práce.

Znalosti

Student se připraví na zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–3. Příprava zpracování diplomové práce. 3.–8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí. 9.–10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.