Detail předmětu

Diplomový seminář (K-ZEL)

NNB011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIK povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student získá přípravu pro zpracování diplomové práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Korekvizity

Dynamická analýza konstrukce železniční trati, měřící technika a modelování a stability kolejového lože, legislativa v železniční dopravě, součástí železničních uzlů pro osobní a nákladní dopravu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena seminářů a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno účastí na prezentacích studentských projektů a prezentace rozpracovanosti vlastní diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je příprava zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–3. Příprava zpracování diplomové práce.
3.–8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
9.–10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.