Detail předmětu

Speciální betonové konstrukce (K)

Akademický rok 2022/23

NLB036 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Analýza prostorových soustav. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. Výškové budovy. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce. Příklady obloukových konstrukcí. Báně a skořepiny.
Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. Visuté konstrukce. Konstrukce z předpjatého pásu.

Garant předmětu

doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Osnova

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové konstrukce, předpjatý beton, betonové mosty

Jazyk výuky

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252713

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Předpjatá stropní konstrukce patrových garáží: Návrh rozměrů a předpětí, geometrie, zatěžovací stavy.
2. Modelování desky na počítači.
3.–4. Stanovení statických veličin na počítači včetně grafických výstupů.
5. Dokončení statiky a její kontrola.
6. Dimenzování desky na ohyb.
7. Korekce.
8. Dimenzování desky na protlačení.
9. Výkresy. Kontrola dimenzování.
10. Odevzdání projektu, zápočet.