Detail předmětu

Diplomový seminář (K-BZK)

Akademický rok 2022/23

NLB035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Řešení problémových okruhů z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.
Příprava podkladů a materiálů k diplomové práci.
Příprava a zpracování části diplomové práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Naučit se samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost samostatně řešit vybrané problémy z oblasti betonových konstrukcí inženýrských a mostních staveb, majících vztah k diplomové práci.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí a mostů

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253302

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání a specifikace seminárních prací souvisejících s diplomovou prací.
2.–7. Vypracování, konzultace a korekce seminárních prací. Vypracování části zadané diplomové práce.
8.–9. Prezentace a obhajoba seminárních prací.
10. Odevzdání seminárních prací.