Detail předmětu

Teoretické základy speciálních stavebních hmot

Akademický rok 2023/24

NJB042 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Voda a její působení na stavební materiály, fázové rozhraní, povrchové napětí, povrchová adsorpce a desorpce, sorpční izotermy, disperzní systémy, asociativní koloidy, reologické vlastnosti disperzních systémů, povrchově aktivní látky a jejich působení ve stavebních materiálech, metakaolin, popílek, struska, vodní sklo, alkalicky aktivovaná struska, geopolymery.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Voda – vlastnosti a její projevy ve stavebních materiálech.
2. Fázová rozhraní, povrchové napětí, adsorpce.
3. Heterogenní disperze – stabilita, reologické vlastnosti.
4. Povrchově aktivní látky – plastifikátory, pěnotvorná činidla, odpěňovače, provzdušňující přísady, protismršťovací přísady.
5. Alkalicky aktivované aluminosilikáty – suroviny pro přípravu.
6. Alkalické aktivátory – vodní sklo, vlastnosti.
7. Struska – fyzikálně chemické vlastnosti a mineralogické složení.
8. Alkalicky aktivovaná struska.
9. Geopolymery.
10. Struskosíranový a struskovápenatý cement.

Prerekvizity

Základy obecné a anorganické chemie, chemické složení stavebních materiálů, chemické názvosloví, chemie a technologie maltovin.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Voda – vlastnosti a její projevy ve stavebních materiálech. 2. Fázová rozhraní, povrchové napětí, adsorpce. 3. Heterogenní disperze – stabilita, reologické vlastnosti. 4. Povrchově aktivní látky – plastifikátory, pěnotvorná činidla, odpěňovače, provzdušňující přísady, protismršťovací přísady. 5. Alkalicky aktivované aluminosilikáty – suroviny pro přípravu. 6. Alkalické aktivátory – vodní sklo, vlastnosti. 7. Struska – fyzikálně chemické vlastnosti a mineralogické složení. 8. Alkalicky aktivovaná struska. 9. Geopolymery. 10. Struskosíranový a struskovápenatý cement.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Stanovení povrchového napětí vody, roztoků solí a přísad do betonu. 3. Stanovení kritické micelární koncentrace provzdušňovacích přísad. 4. Stanovení vlivu různých druhů plastifikátorů na rheologii cementové pasty. 5. Vliv dávky vodního skla při konstantním množství strusky na vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových malt. Výroba zkušebních těles, posouzení zpracovatelnosti a pevností po 7 dnech zrání. 6. Vliv složení vodního skla (silikátový modul) při konstantním množství strusky na vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových malt. Výroba zkušebních těles, posouzení zpracovatelnosti a pevností po 7 dnech zrání. 7. Příprava a zkoušení vlastností geopolymerů na bázi metakaolinu, stanovení vlivu různých druhů aktivátorů na mechanické vlastnosti připravených geopolymerů. 8. Sledování vlivu doby míchání na vlastnosti sanačních omítek – na objemovou hmotnost, porozitu a pevnosti. 9. Sledování tvorby výkvětů u geopolymerů s ohledem na složení směsi. 10. Zápočet.