Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

Akademický rok 2023/24

NJB037 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
metodách oceňování nemovitého majetku
metodách oceňování movitého majetku
metodách oceňování nehmotného majetku
vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Znalosti

Student získá znalosti o metodách oceňování nemovitého majetku, metodách oceňování movitého majetku, metodách oceňování nehmotného majetku a dále také o vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2. Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
3. Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
4. Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
5. Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
6. Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
7. Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
8. Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
9. Oceňování movitého majetku.
10. Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
11. Tržní oceňování nemovitostí.
12. Oceňování škod na nemovitostech.
13. Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Prerekvizity

Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy. 2. Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti. 3. Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod. 4. Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky. 5. Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí. 6. Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb. 7. Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod. 8. Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění. 9. Oceňování movitého majetku. 10. Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí. 11. Tržní oceňování nemovitostí. 12. Oceňování škod na nemovitostech. 13. Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr. 2. Oceňování pozemků. 3. Oceňování staveb. 4.–12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik. 13. Zápočtový test, udělení zápočtu.