Detail předmětu

Pozemní stavitelství (R)

Akademický rok 2022/23

NHB056 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIR zimní semestr 1. ročník

Tématem předmětu je obalový plášť budovy – obvodové stěny a zastřešení, jejich materiálové a konstrukční varianty tradiční i novodobé. Souvisejícími tématy jsou kompletační konstrukce: klempířské a pokrývačské práce, osazování výplní otvorů do stěnových a střešních plášťů.

Garant předmětu

doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Cíl

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení.

Znalosti

Student musí být schopný návrhu ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí, řešení hydroizolace spodní stavby. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, a střech zatravněných.

Osnova

1. Navrhování základových konstrukcí ve složitých základových podmínkách.
2.-3. Svislé obvodové pláště budov.
4. Navrhování schodišť s ohledem na moderní materiály a konstrukční systémy.
5. Šikmé střechy.
6. Ploché střechy.
7. Halové stavby.
8. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
9. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
10. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
11. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
12. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
13. Diagram zastínění a posouzení insolace. Denní osvětlení budov, činitel denní osvětlenosti.

Prerekvizity

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, tepelné, akustické a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253114

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Navrhování základových konstrukcí ve složitých základových podmínkách.
2.-3. Svislé obvodové pláště budov.
4. Navrhování schodišť s ohledem na moderní materiály a konstrukční systémy.
5. Šikmé střechy.
6. Ploché střechy.
7. Halové stavby.
8. Energetická legislativa, hodnocení energetické náročnosti budovy.
9. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
10. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
11. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
12. Prostorová akustika, zvuková pohltivost. Doba dozvuku v místnosti.
13. Diagram zastínění a posouzení insolace. Denní osvětlení budov, činitel denní osvětlenosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základové konstrukce.
2. Svislé obvodové pláště a střechy.
3. Schodiště a halové objekty.
4. Domy s téměř nulovou spotřebou, obnovitelné zdroje energie.
5. Větrání, vzduchotěsnost obálky budovy.
6. Neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
7. Kontrola zadaných úkolů a zápočet.