Detail předmětu

Specialized project

Akademický rok 2022/23

NHA067-A předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Předmět seznámí studenty s aktuální anglickou odbornou terminologií v těchto oblastech:
- BIM
- udržitelná výstavba
- chytré budovy, města a regiony
- facility management

Garant předmětu

prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s aktuální anglickou odbornou terminologií v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM. Studenti se seznámí se zaváděním zahraniční terminologie, metod a postupů v českém prostředí.
Studenti budou schopni aplikovat získané znalosti v rámci dílčích odborných textů v anglickém jazyce.

 

Znalosti

Odborné termíny a fráze používané ve vybraných oborech ve stavební praxi.

 

 

Osnova

1. BIM. Seznámení se základní terminologií. Úvod do problematiky komplexního počítačového modelování životního cyklu budov.
2. Energetické koncepce budov. Seznámení se základní terminologií využívanou v rámci evropské i české legislativy a norem. Požadavky evropské legislativy (EPBD) na energetickou náročnost budov. Spotřeba energie v průběhu životního cyklu budov a její optimalizace. Zadání zpracování dílčí části energetického posouzení budovy vytvořené v rámci bakalářských prací studentů.
3. Multikriteriální hodnocení budov. Dopady stavebnictví na další oblasti lidského života a životní prostředí. Smysl a způsoby provádění multikriteriálního hodnocení budov. Diskuze nad příklady. Zadání zpracování dílčí části multikriteriálního posouzení budovy vytvořené v rámci bakalářských prací studentů.
4. Posuzování environmentálních dopadů stavebnictví metodou Life-Cycle Assessment (LCA).
5. Konzultace a zadání vlastní práce. Konzultace energetického a multikriteriálního hodnocení bakalářských prací. Zadání prezentace popisující diplomové práce studentů.
6. Obnovitelné a alternativních zdroje energie. Seznámení s dostupnými zdroji energie. Aplikace obnovitelných a alternativních zdrojů energie (v malém měřítku) v/na budovách.
7. Přírodní stavební materiály. Historie využití a představení moderních aplikací přírodních stavebních materiálů.
8. Chytré budovy, města a regiony. Seznámení s problematikou. Představení „chytrých“ konceptů a jejich aplikace ve stavebnictví.
9. Facility management. Definice problematiky,vývoj terminologie, náplň práce.
10. Zápočet. Prezentace diplomových prací. Odevzdání zpracovaných posouzení a prezentací.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1 (podle Společného evropského referenčního rámce).
Orientace v české odborné terminologii v oblastech udržitelného a chytrého stavebnictví, facility managementu a BIM.

Jazyk výuky

angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/263292

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. BIM. Seznámení se základní terminologií. Úvod do problematiky komplexního počítačového modelování životního cyklu budov.
2. Energetické koncepce budov. Seznámení se základní terminologií využívanou v rámci evropské i české legislativy a norem. Požadavky evropské legislativy (EPBD) na energetickou náročnost budov. Spotřeba energie v průběhu životního cyklu budov a její optimalizace. Zadání zpracování dílčí části energetického posouzení budovy vytvořené v rámci bakalářských prací studentů.
3. Multikriteriální hodnocení budov. Dopady stavebnictví na další oblasti lidského života a životní prostředí. Smysl a způsoby provádění multikriteriálního hodnocení budov. Diskuze nad příklady. Zadání zpracování dílčí části multikriteriálního posouzení budovy vytvořené v rámci bakalářských prací studentů.
4. Posuzování environmentálních dopadů stavebnictví metodou Life-Cycle Assessment (LCA).
5. Konzultace a zadání vlastní práce. Konzultace energetického a multikriteriálního hodnocení bakalářských prací. Zadání prezentace popisující diplomové práce studentů.
6. Obnovitelné a alternativních zdroje energie. Seznámení s dostupnými zdroji energie. Aplikace obnovitelných a alternativních zdrojů energie (v malém měřítku) v/na budovách.
7. Přírodní stavební materiály. Historie využití a představení moderních aplikací přírodních stavebních materiálů.
8. Chytré budovy, města a regiony. Seznámení s problematikou. Představení „chytrých“ konceptů a jejich aplikace ve stavebnictví.
9. Facility management. Definice problematiky,vývoj terminologie, náplň práce.
10. Zápočet. Prezentace diplomových prací. Odevzdání zpracovaných posouzení a prezentací.