Detail předmětu

Právo v městském inženýrství

Akademický rok 2022/23

MZ002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-MI (N) letní semestr 1. ročník

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používané ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Garant předmětu

JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
6. Katastr nemovitostí.
7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Prerekvizity

Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254580

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
6. Katastr nemovitostí.
7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, individuální zadání studentům.
2. Stavební zákon, vyhlášky provádějící stavební zákon.
3. Smlouva - uzavření, obsah, forma, účinky.
4. Typy smluv.
5. Prezentace studentů.
6. Prezentace studentů.
7. Vodohospodářská politika.
8. Zákon o vodách, nakládání s vodami.
9. Prezentace studentů.
10. Prezentace studentů.
11. Prezentace studentů.
12. Řešení konkrétních stavebních záměrů.
13. Řešení konkrétních stavebních záměrů.