Detail předmětu

Informační technologie

Akademický rok 2023/24

MU002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-MI (N) / MI letní semestr 1. ročník

Základní postupy při zpracování velkého objemu dat prostřednictvím automatizovaných funkcí, maker a skriptovacích nástrojů v MS Excel. Využití těchto nástrojů při řešení jednoduchých úloh z obecných oblastí stavebního inženýrství. Předmět navazuje na základní kurz Informatika.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Znalosti

Schopnost automatického zpracování dat, použití maker a skriptování inženýrských výpočtů v prostředí MS Excel.

Osnova

1. Prostředí pro vývoj VBA aplikací - víc než editor.
2. Základní datové typy. Jak s nimi pracovat. Proměnná vs. excelovská buňka.
3. Jak ovlivnit zpracování příkazů. Řešení podmínek a opakovaného provádění příkazů.
4. Od skalárních proměnných k polím. Indexy, vektory, matice.
5. Co je to makro? Generátor makra v MS Office.
6. Sestavení vlastních vzorců aneb vlastní funkce.
7. Vizuální návrh uživatelského rozhraní aplikace.
8. Návrh formulářů a obsluha událostí.
9. Proč vznikly třídy a objekty. Definice jednoduché třídy a objektu ve VBA.
10. Jak pracovat s dokumenty MS Office.
11. Co je to objektový model.
12. Příklad řešení optimalizační úlohy.
13. Příklad řešení mechanické úlohy.

Prerekvizity

Základní znalosti MS Excel, mírně pokročilá znalost angličtiny.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Prostředí pro vývoj VBA aplikací - víc než editor. 2. Základní datové typy. Jak s nimi pracovat. Proměnná vs. excelovská buňka. 3. Jak ovlivnit zpracování příkazů. Řešení podmínek a opakovaného provádění příkazů. 4. Od skalárních proměnných k polím. Indexy, vektory, matice. 5. Co je to makro? Generátor makra v MS Office. 6. Sestavení vlastních vzorců aneb vlastní funkce. 7. Vizuální návrh uživatelského rozhraní aplikace. 8. Návrh formulářů a obsluha událostí. 9. Proč vznikly třídy a objekty. Definice jednoduché třídy a objektu ve VBA. 10. Jak pracovat s dokumenty MS Office. 11. Co je to objektový model. 12. Příklad řešení optimalizační úlohy. 13. Příklad řešení mechanické úlohy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Používáme makro jako zjednodušení práce v tabulkovém procesoru. 2. Proměnná a konstanta, přiřazujeme hodnoty do paměti. 3. Metody a atributy. Učíme se první automatické kroky. 4. Načítáme hodnoty z tabulky a zapisujeme do tabulky výsledky. 5. Kontrolujeme běh našeho makra pomocí podmínky. 6. Odemkneme výkon našeho počítače pomocí cyklu. 7. Pokračujeme s cykly v dalších úlohách. 8. Ladíme chyby v návrhu našeho makra. 9. Skriptujeme výpočet numerické řady a hledáme její součet. 10. Skriptujeme práci s textem a jeho analýzu. 11. Skriptujeme numerické metody řešení rovnic. 12. Skriptujeme statistické a optimalizační problémy. 13. Skriptujeme řešení mechanické úlohy.